Moldova

Ludoteca.md View website

Developer description

Ludoteca – formă alternativă de educare
Noţiunea “Ludoteca” (lat. “ludo” – a se juca, a exersa, a antrena, a acţiona într-un fel; grec. “theca” – loc de întîlnire , de conversare) înseamnă loc de întîlnire pentru a se juca.
Ludoteca în domeniul realizărilor sociale, culturale şi educative adresate copiilor reprezintă o noutate a ultimilor 30 de ani.
Ce este ludoteca?
O “bibliotecă” de jocuri – un spaţiu deschis, accesibil, dotat cu tot ce poate însemna joc şi un loc unde copilul:

devine eroul principal al activităţilor
alege timpul, jocul, locul şi partenerii de joc
gaseste “adulţii ca parteneri de joc”
poate lua jocuri cu împrumut
se joacă cu propriii părinţi.

Ludoteca este un spaţiu deschis, accesibil, dotat cu tot ce poate însemna joc, ordonat, catalogat, coordonat de o persoană competenţă atît pentru a răspunde nevoilor copiilor cît şi pentru a ajuta părinţii să se joace cu proprii copii, spaţiul în care copii au posibilitatea să se dezvolte, să se simtă liberi şi să fie educaţi într-un mod apropiat felului lor de a fi.
Ludoteca permite comunităţilor în care funcţionează:

Valorificarea potenţialului creativ, atît a copiilor cît şi a adulţilor (părinţi, tineri, educatori, şi orice altă persoană care are această disponibilitate ludică);
Găsirea unor soluţii alternative şi participative pentru organizarea şi gestionarea timpului liber (cunoaştearea mediului înconjurător, jocuri de diferite tipuri şi diferite culturi, cultivarea valorilor pozitive şi a gustului pentru frumos);
Responsabilizarea şi consolidarea relaţiilor din comunitate într-un cadru pozitiv şi relaxant.

Trebuie să reamintim că, indiferent de tipul ludotecii, principalul instrument de lucru este JOCUL, în orice formă se poate găsi acesta.
Ludoteca mai poate fi:

Un centru pentru întîlnire şi socializare pentru persoane de vîrste diferite şi din categorii sociale diferite
Un centru de întîlnire şi socializare pentru persoane cu exigenţe şi capacităţi diferite
Un suport pentru copiii din spitale
Un serviciu teritorial
Un atelier pentru activităţi manuale şi creative
Un loc pentru redescoperirea şi reînvierea tradiţiilor populare
Un centru de consultanţă şi informare în domeniul jocurilor şi jucăriilor
Un centru de recuperare a dizabilităţilor minore
Un centru pentru organizarea de sărbători şi de manifestări culturale
Un centru de activităţi complementare activităţilor şcolare
Altele, în funcţie de nevoile din zona respectivă şi de creativitatea celor care propun o ludotecă.

Ludoteca ca structură constă din următoarele arii/zone funcţionale:
Spaţiu dedicat pentru joc, dotat cu o bibliotecă de jocuri (de masă, dinamice, jocuri educative, de logică, de tranzacţii, pentru dezvoltarea atenţiei, memoriei, constructoare, naţionale şi internaţionale, etc. )
Spaţiu dedicat activităţilor de laborator dotat cu materialele necesare pentru realizarea atelierelor de creaţie, de lectură, sportiv, de relaxare, de artă teatrală, etc.
Spaţiu dedicat activităţilor de ludoterapie, ce cuprinde materiale destinate recuperării dificultăţilor emoţionale (timiditate, anxietate, agresivitate), sociale şi de comportament la copii prin joc.

Last updated 19 Apr 2010